Настановча конференція з практики для 36 групи та 4 курсу

11 лютого 2020

10 лютого 2020 року для студентів 3 курсу 36 групи та студентів 4 курсу факультету соціальної та психологічної освіти було проведено настановчу конференцію до практики. У роботі конференції взяли участь адміністрація факультету, викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кафедри психології, які виконуватимуть функції групових керівників та методистів.

Кравченко О. О., декан факультету соціальної та психологічної освіти, наголосила, що практика відіграє вагому роль у підготовці здобувачів вищої освіти. Вона дає можливість не лише апробувати теоретичні знання, а й сприяє створенню цілісного уявлення про сутність та специфіку майбутньої професії.

Оксана Олексіївна побажала студентам якнайкраще застосовувати в професійній діяльності науково-теоретичні знання, здобуті при вивченні суспільних, загально-педагогічних і спеціальних дисциплін.

Роєнко С. О., заступник декана з практики, ознайомила студентів із основними положеннями проходження стажерської та виробничої практик. До відома студентів була доведена інформація про тривалість і терміни проходження. Студенти ознайомилися із завданнями, визначеними програмою практики, та вимогами до оформлення звітної документації. Світлана Олександрівна наголосила на необхідності відповідального ставлення до виконання програми практики.

Рекомендації щодо реалізації завдань з психології надала викладач кафедри психології Гуртовенко Н. В. Студенти дізналися про перелік документів, які вони повинні підготувати після закінчення практики.

По закінченню спільної настановчої конференції студенти продовжили роботу з груповими керівниками та методистами: к. пед. н., доц. Шевчук О. М., к. пед. н. Роєнко С. О., к. психол. н. Гуртовенко Н. В., викладачем кафедри психології Андрусик О. О. Майбутні практиканти ще раз прослухали інструктаж з техніки безпеки від групових керівників та засвідчили підписами у відповідних протоколах.

Бажаємо студентам-практикантам на належному рівні виконати завдання практики, отримати позитивний досвід та яскраві враження.


Фото новини: