НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

14 березня 2019

На факультеті соціальної та психологічної освіти 5 березня 2019 р. для студентів, які здобувають освітній ступінь «бакалавр», відбулася настановча конференція щодо проходженя практики.

Практика студентів спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних знань, на ознайомлення з роботою психолога в різних навчальних закладах.

Заступник декана з організації практичної підготовки, к. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О. повідомила студентів про терміни і тривалість практики. Наголошено також було на необхідності вчасної подачі матеріалів практики та особливостях процедури захисту практики.

К. психол. наук, доц., доц. кафедри психології Міщенко М. С., викладач  кафедри психології Андрусик О. О., викладач кафедри психології  Станішевська В. І. ознайомили студентів із змістом та завданнями практики.

Керівники практики зазначили, що студенти зобов’язані вести індивідуальну документацію, яка по завершенню проходження практики подається на перевірку керівнику. Під час конференції студентів також ознайомили з критеріями оцінювання практики. Методисти також акцентували увагу на необхідності дотримуватися правил з техніки безпеки.


Фото новини: