Аспірантура та докторантура

На факультеті здійснюється підготовка фахівців Вищої освіти на здобуття освітньо-наукового рівня – доктора філософії (аспірантура) за спеціальностями:

Галузь знань: 01 Освіта.

Спеціальність: 011 «Науки про освіту» спеціалізації:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

13.00.07 – теорія і методика виховання)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 053 «Психологія»

Перелік документів необхідних для вступу в докторантуру

 1. Заява.
 2. Копія документа, що посвідчує особу.
 3. Копія ідентифікаційного коду.
 4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь «Магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього.
 5. Особовий листок з обліку кадрів П-2ДС, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює.
 6. Копія трудової книжки, завірена в установленому порядку.
 7. Письмова згода наукового керівника.
 8. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
 9. Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (до аспірантури).
 10. 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Галузь знань: 23 Соціальна робота.

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

Перелік документів необхідних для вступу в аспірантуру

 1. Заява.
 2. Копія документа, що посвідчує особу.
 3. Копія ідентифікаційного коду.
 4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь «Магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього.
 5. Особовий листок з обліку кадрів П-2ДС, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює.
 6. Копія трудової книжки, завірена в установленому порядку.
 7. Письмова згода наукового керівника.
 8. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
 9. Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (до аспірантури).
 10. 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців Вищої освіти на здобуття освітньо-наукового рівня – доктора наук (докторантура) за спеціальністю:

Галузь знань: 01 Освіта.

Спеціальність: 011 «Науки про освіту» спеціалізації:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

13.00.07 – теорія і методика виховання)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 053 «Психологія»

Перелік документів необхідних для вступу в докторантуру

 1. Заява.
 2. Копія документа, що посвідчує особу.
 3. Копія ідентифікаційного коду.
 4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь «Магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього.
 5. Особовий листок з обліку кадрів П-2ДС, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює.
 6. Копія трудової книжки, завірена в установленому порядку.
 7. Письмова згода наукового керівника.
 8. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
 9. Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (до аспірантури).
 10. 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Галузь знань: 23 Соціальна робота.

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

Перелік документів необхідних для вступу в аспірантуру

 1. Заява.
 2. Копія документа, що посвідчує особу.
 3. Копія ідентифікаційного коду.
 4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь «Магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього.
 5. Особовий листок з обліку кадрів П-2ДС, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює.
 6. Копія трудової книжки, завірена в установленому порядку.
 7. Письмова згода наукового керівника.
 8. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
 9. Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (до аспірантури).
 10. 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Відділ аспірантури та докторантури