Аспірантура

На факультеті здійснюється підготовка фахівців Вищої освіти III освітньо-наукового рівня – докторів філософії (аспірантура) та докторів наук (докторантура):

Докторів філософії (аспірантура):

  • Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 011 «Науки про освіту» спеціалізації:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

13.00.07 – теорія і методика виховання)

  • Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 «Психологія».
  • Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 231 «Соціальна робота».

Докторів наук (докторантура):

  • Спеціальність: 053 «Психологія».

Умови прийому до аспірантури 

Програми вступних випробувань: