Педагогічне краєзнавство

Педагогічне краєзнавство – це галузь історико-педагогічного знання про розвиток освіти, науки, педагогічної думки, культури місцевого краю, вивчення, збереження та творче використання регіонального педагогічного досвіду в теорії та практиці сучасних освітніх закладів.

До цінностей педагогічного краєзнавства належать особливості розвитку освіти даної місцевості, народні виховні традиції, фольклор як засіб виховання, діяльність місцевих педагогів-просвітителів, передовий педагогічний досвід (авторські школи, діяльність окремих педагогів-новаторів), а також ідеали, принципи, засоби виховання, характерні для педагогіки краю, наукові концепції, ідеї відомих педагогів цього регіону тощо.

Для успішної розробки дослідження першочерговим завданням є: включення в програми навчальних дисциплін кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки матеріалу з педагогічного краєзнавства.