ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1580 від 17.12.2019 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному році» 21-23 квітня 2020 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» (надалі – Олімпіада) серед студентів закладів вищої освіти України.

Для участі у ІІ етапі Олімпіаді запрошуються 1-3 студенти-переможці І етапу від кожного ЗВО. При направленні студентів до базового закладу вищої освіти, який проводить ІІ етап Олімпіади, прохання дотримуватись умов, викладених у Положенні про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади.

Загальні орієнтири для підготовки студентів до участі

у ІІ етапі Олімпіади:

  1. Сумарна кількість балів ІІ етапу Олімпіади становить 100 балів.
  2. Олімпіада буде проходити в три тури:

21 квітня 2020 р.

Заїзд учасників, реєстрація та розміщення учасників олімпіади. Робота мандатної комісії. Відкриття олімпіади.

Бажаючі можуть взяти участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» (Інформаційний лист – Додаток 3).

22 квітня 2020 р.

1 тур – теоретичний 2 академічні години. Максимальна кількість балів – 30. Питання туру складаються з 60 тестових завдань.

2 тур – практичний (розв’язання практичних ситуацій) – 4 академічні години: максимальна кількість балів – 30.

Критерії оцінювання:

  • наявність чіткого алгоритму дій;
  • доцільне використання форм та методів соціальної роботи;
  • клієнтоцентриський підхід до розв’язання проблемної ситуації;
  • ступінь активності клієнта соціальної послуги.

23 квітня 2020 р.

3 тур – проектний (презентація соціальних проектів з актуальних проблем роботи з різними категоріями населення): максимальна кількість балів – 40. Представлення проекту у 3-му турі передбачає використання електронної презентації (розробленої в Power Point). Час, відведений для презентації проекту – 10 хвилин.

Критерії оцінювання:

  • самостійність, інноваційність, актуальність, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина.

Соціальний проект має бути розроблений студентом заздалегідь та поданий у роздрукованому вигляді при реєстрації учасника Олімпіади в університеті, що приймає. Вимоги до оформлення соціального проекту подані у Додатку 2.

Підписані та завірені печаткою ЗВО анкети учасників Олімпіади (форма анкети подається у Додатку 1) надсилаються у сканованому вигляді до березня 2020 р. на електронну адресу: olimpiada.socwork.uman@ukr.net та до 10 березня 2020 р. – оригінали анкет у паперовому вигляді на поштову адресу факультету соціальної та психологічної освіти:

м. Умань – 20300

вул. Садова, 28

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини      

факультет соціальної та психологічної освіти

Відповідальному секретареві оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» Бондаренко Г.В.

Прохання: до 01.03.2020 р. заповнити форму реєстрації учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота»: https://forms.gle/wZQ6sehLmWG4QA7Q6

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ – 21 квітня 2020 р. з 9.00 до 13.00 за адресою: вул. Садова,28, корпус №3, факультет соціальної та психологічної освіти.

Інформаційний лист Олімпіади 2020