Наукова робота студентів – важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищої освіти!

26 березня 2019

На факультеті соціальної та психологічної освіти вже з другого року навчання студенти мають можливість спробувати себе у ролі дослідників-науковців, в чому їм активно підтримують викладачі факультету.

Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

Основною формою науково-дослідної роботи студентів є участь студентів в наукових дослідженнях, що проводяться кафедрами. До таких досліджень залучаються студенти починаючи з 2 курсу, які проявили здібності до ведення досліджень і активно приймають участь у науково-дослідній роботі. Студенти факультету беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових напрямів кафедр стають  темами  випускних кваліфікаційних робіт.

Важливими напрямами у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення вузівських і Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей. Олімпіади є найбільш поширеною і масовою формою організації науково-дослідної роботи студентів в університеті. Проведення студентських олімпіад дозволяє об’єктивно виявити  обдаровану студентську молодь  вже на перших курсах.

Ми вважаємо, що за молоддю – майбутнє!


Фото новини: