Наукова школа «Теорія, історія і практика застосування проектної технології у середній та вищій школі» доктора педагогічних наук, професора Олександра Коберника

26 березня 2020

Олександр Миколайович Коберник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, голова науково-методичної комісії МОН України з питань виховання учнівської молоді, голова Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти, член 6 редколегій журналів та збірників наукових праць, серед яких журнали: «Трудова підготовка в рідній школі», «The Advanced Science» (США), «Балканско научно обозрение» «Хуманитарни Балкански изследвания», «Научен вектор на Балканите» (Болгарія), «Вестник Гродненского образования» (Республика Белорусь); голова спеціалізованої вченої ради (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), член спеціалізованої вченої ради (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), переможець Міжнародного конкурсу педагогів; учасник розробки Державного стандарту «Технології» та Державного стандарту підготовки вчителів трудового навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», автор підручників та програм з трудового навчання та технологій для учнів закладів загальної середньої освіти.

Наукова школа була заснована О. Коберником  у  1998 р., на той час ще кандидатом педагогічних наук, доцентом. Він один із перших у вітчизняному освітньому просторі обґрунтував теорію і методику педагогічного проектування, розробив проектно-технологічну систему трудового навчання, які нині широко впроваджується у закладах освіти, став першим в Україні доктором педагогічних наук з теорії і методики виховання, захистивши докторську дисертацію з проблеми проектування виховного процесу в сільській школі.

До складу наукової школи (27 осіб) входять викладачі не лише Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, але й з інших ЗВО України, які захистили докторські і кандидатські дисертації під керівництвом О. Коберника і продовжують наукову співпрацю.

Під керівництвом проф.. О. Коберника молоді науковці досліджують актуальні питання історії, теорії та методики навчання технологій у світлі кардинальних змін освітніх стандартів закладів загальної середньої освіти України. Його наукова школа, досліджуючи теоретико-методичні засади проектної технології, сконцентрувала величезну творчу енергію вчених, координує діяльність однодумців у процесі наукового пошуку, максимально сприяє розкриттю творчих здібностей молодих і талановитих дисертантів, їх вихованню і перетворенню у зрілих дослідників, ініціює нові напрями наукових пошуків.

Основними досягненнями наукової школи є обґрунтування теорії і методики застосування проектної технології у навчальному та виховному процесі, на уроках трудового навчання та в позакласній роботі, розроблення етапів педагогічного проектування, методики організації проектної діяльності в середній та вищій школі. Розроблено навчальні посібники з теорії та методики виховання, трудового навчання і технологій, теорії і методики профільного навчання, за якими навчаються бакалаври, спеціалісти та магістри, які використовуються у закладах загальної середньої  та вищої освіти України.

За період існування наукової школи підготовлено 7 докторів та 30 кандидатів педагогічних наук. Нині у процесі виконання 4 докторських та 3 кандидатських досліджень. Опубліковано 2 підручники для загальноосвітньої школи, 10 монографій, 12 навчальних посібників (3 навчальних посібники з грифом МОН України); більше 15 навчально-методичних посібників, понад 500 статей і тез у фахових виданнях та збірниках, отримано 5 авторських свідоцтв; проведено 14 міжнародних та всеукраїнських конференцій і семінарів

За результатами власних наукових досліджень О. Коберник підготував і опублікував більше 350 наукових публікацій, серед яких 12 монографій, 2 підручники, 21 науково-методичний посібник для керівників шкіл, вчителів та студентів, понад 250 наукових статей у провідних фахових виданнях України, Болгарії, Польщі, Чехії та ін., має 5 патентів на винаходи. Широко відомими і затребуваними педагогами-практиками є його праці: «Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі», «Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі», «Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом», «Проектна технологія: теорія, історія практика», «Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання», «Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід».

З кожним роком до наукової школи професора О. Коберника долучаються нові дослідники, для яких він є взірцем наукової ерудованості, інтелігентності, професіоналізму. Його шанують за доброзичливу вдачу, людяність, відповідальність, чесність, глибоку порядність. Він завжди відкритий до колег, особливо до молоді, до світу і часу, в якому ми живемо і на запити якого маємо відповідати.


Фото новини: