Наукова інфраструктура факультету соціальної та психологічної освіти

30 березня 2020

Факультет соціальної та психологічної освіти – один з найперспективніших факультетів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Факультет ще досить молодий (заснований в 2005 році), однак за невеликий проміжок часу гідно представляє успіхи в науці.

Отож, наукова інфраструктура факультету соціальної та психологічної освіти включає: науково-дослідний центр Педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН України, науково-дослідні лабораторії: Науково-дослідну лабораторію «Педагогічне краєзнавство Черкащини» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Коляда Н. М.) Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Бойченко В.В.) Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського (керівник – доктор педагогічних наук, професор Осадченко І.І.), Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк» (керівник – кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко С.Ю.).

 

На факультеті сформувалися потужні наукові школи професорів О.М. Коберника «Теорія, історія і практика застосування проєктної технології у середній та вищій школі», Н.М. Коляди «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки», Т.Д. Кочубей «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи», О.Д. Сафіна «Майбутній практичний психолог як активний суб`єкт психологічної практики», відомі не лише на території України, але й далеко за її межами.

Наукова інфраструктура повинна бути актуальною, тому на факультеті соціальної та психологічної освіти діє ряд науково-практичних центрів: Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (керівник – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи А.І. Войтовська), Гендерний центр (керівник – доктор педагогічних наук, доцент О.О. Кравченко), Центр родинного виховання (керівник – кандидат пед. наук, доцент В.М. Полєхіна), Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань» (керівник – кандидат педагогіних наук, доцент Г.В. Бондаренко), Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів (керівник – доктор педагогічних наук, професор Коберник О.М.), Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт» (керівник – викладач кафедри психології І.А. Лівандовська); Молодіжний центр «START» (Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н.В. Левченко)».