Науково-методичний семінар для досвідчених викладачів

14 грудня 2018

12 грудня 2018 року у відповідності до плану роботи навчально-методичного центру професійного розвитку викладачів відбувся науково-методичний семінар для досвідчених викладачів (координатор – д.пед.н., доцент Бялик О.В.).

На порядок денний виносилося ряд важливих питань, що потребували обговорення:

  1. Про методику проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (доповідач – д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.)
  2. Внутрішній аудит якості результатів навчання здобувачів вищої освіти: рекомендації до організації та проведення ректорського контролю у формі комп’ютерного тестування (доповідач – директор центру ЗФСУЯОД, к.філ.н., доцент Комарова З.І.)
  3. Особливості проведення профорієнтаційної роботи в сучасних реаліях закладу загальної середньої освіти (доповідач – помічник ректора, к.пед.н., доцент Цимбал-Слатвінська С.В.)

    Фото новини: