Науково-методологічний семінар з історії освіти

31 березня 2017

30 березня 2017 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського відбувся науково-методологічний семінар з історії освіти. Захід відбувся за участю представників провідних учених наукових установ НАПН України, вищих навчальних закладів різних регіонів України, Педагогічного музею України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, докторантів, аспірантів.

Усього – понад 80 учасників.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Н.М. Коляда та кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти О.О. Кравченко.

Мета проведення заходу – осмислення сучасних і розроблення нових підходів до здійснення досліджень з історії вітчизняної та зарубіжної освіти, сприяння науковцям у реалізації дослідницьких завдань для одержання нового історико-педагогічного знання, популяризація історії освіти/педагогіки як важливого складника фахової підготовки освітян, підвищення їхньої кваліфікації.

Відкрила семінар доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівська.

З вітальним словом виступила доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, модератор науково-методологічного семінару О. В. Сухомлинська.

Під час роботи семінару розглядалися проблеми щодо сучасного стану досліджень з історії освіти, сучасних вимог до організації та проведення історико-педагогічних досліджень, формування бібліотечних ресурсів задля інформаційного забезпечення досліджень з історії освіти.