Науково-педагогічні працівники факультету опановують новітні інформаційні технології з провадження наукової діяльності

26 жовтня 2018


Науково-педагогічні працівники факультету д. пед. н., проф., зав. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Н. М. Коляда; д. пед. н., проф. Т. Д. Кочубей; д. пед. н., доц., декан факультету О.О. Кравченко відвідали Державну науково-педагогічну бібліотеку України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у рамках проведення науково-методологічного семінару «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейські та вітчизняні виміри».
Крім того, співробітники бібліотеки провели навчально-методичний семінар щодо доступу до знань та поширення інформаційних матеріалів у галузі наукометричних показників, зокрема Міжнародних наукометричних баз даних та систем.


Фото новини: