НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ В НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ. ЯК ПІДГОТУВАТИ, ПОДАТИ ТА ДООПРАЦЮВАТИ СТАТТЮ»

9 листопада 2016

1

Радою молодих учених ФСПО організовано науково-практичний семінар  «Сучасні вимоги до публікації статей в наукометричних виданнях. Як підготувати, подати та доопрацювати статтю».

На семінар була запрошена – начальник Редакційного відділу Загоруйко Людмила Олексіївна, яка ознайомила учасників з  вимогами та можливостями опублікувати статті у Наукометричних базах даних (Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef), вимоги до структури таких статей.

2

Під час семінару  члени ради молодих науковців мали змогу обговорити особливості оперативного обміну інформацією про досягнення науковців незалежно від місця їх розташування. Ці проблеми мають не тільки технічні, але й організаційні, мовні, фінансові та інші аспекти. Необхідність їх вирішення є очевидною, тому що від цього залежать успіхи розвитку суспільства у багатьох напрямах, у тому числі з підготовки та атестації наукових кадрів.

Враховуючи ці реалії, а також проблеми доступу до платних міжнародних наукометричних баз даних і недостатнє цитування наших наукових публікацій нам необхідно здійснити низку організаційних заходів.

3

Зокрема, необхідно вирішити питання щодо представлення реферативної інформації про всі наші наукові публікації не тільки у вітчизняному інформаційному просторі, але і за кордоном, та активізувати видавничу діяльність через представлення у світову систему наших праць, переважно англомовними, статтями згідно із встановленими вимогами.

4

Практична реалізація зазначених заходів має сприяти прискореному входженню університету до сучасної світової системи наукових комунікацій.