На факультеті відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу студентів з ООП

30 жовтня 2020

Відповідно до «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу студентів з особливими освітніми потребами УДПУ імені Павла Тичини» 29 жовтня 2020 р. на факультеті відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу студентів з ООП на засіданні були присутні: декан факультету, д.пед.н., професор Кравченко Оксана Олексіївна, заступника декана з навчальної роботи, к. пед. н., доцент Бондаренко Галина Василівна, психолог університету Цихоня Світлана Дмитрівна, координатор Центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без барєрів» Чупіна Катерина ОлександрівнаБояр Вікторія Іванівна, сестра медична з медико-соціальної  реабілітації міжрайонної МСЕК № 3. Куратори академічних груп: к. пед.н., доцент Полєхіна Вікторія Миколаївна, к. пед.н., доцент Підвальна Юлія Василівна, викладач кафедри психології Філатова Тетяня Сергіївна, к. пед.н., доцент  Бойко Ольга Миколаївна, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Молоченко Інна Анатолівна,  батьки та студенти з ООП: Свьокла Вікторія, Шуляк Тетяна, Хоменко Анна, Бондар Сергій, Каплун Володимир.

У своєму виступі Кравченко О.О. акцентувала увагу на нормативні документи, які регламентують особливості створення та діяльності інклюзивних груп, також було зазначено про створення нових інклюзивних груп та окреслено персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для студентів з ООП на 2020-2021 рік.

Також розглядалось питання про індивідуальну програму розвитку студента з ООП, окреслено її основні складові та особливості заповнення, доповідала Бондаренко Г.В..

Під час зустрічі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» від 10 липня 2019 р. №635 та «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу студентів з особливими освітніми потребами УДПУ імені Павла Тичини» з метою визначення напрямків соціально-психологічних та корекційних послуг, що можуть бути надані в межах закладу вищої освіти, було презентовано результати опитування серед студентів з ООП, окреслено з якими організаційними та побутовими труднощами стикаються студенти з ООП, а також визначено, що допомагає під час адаптації, та які навички найкраще розвинулись у студентів під час навчання в ЗВО.


Фото новини: