На факультеті соціальної та психологічної освіти розпочалася випускна атестація.

22 червня 2022

Вже стало гарною традицією на факультеті залучати стейкхолдерів до проведення навчальних занять та різних форм підсумкового контролю. Так, 20 червня 2022 року відбувся випускний екзамен зі спеціалізації: «Теорія і методика роботи психолога» у Р/41 групи денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота». На екзамені були присутні представник стейкхолдерів – начальник Служби у справах дітей Уманської райдержадміністрації Камінська О.П., д.пед.наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О., к.пед.наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Шевчук О.М. (голова ЕК), доценти кафедри психології Ольховецький С.М., Байда С.П.

Співпраця факультету зі стейкхолдерами створює необхідні умови для ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця, сприяє оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. Тож, щиро дякуємо стейкхолдеру Камінській Олені Петрівні за активність та взаємодію!


Фото новини: