На факультеті соціальної та психологічної освіти розпочали свою роботу курси підвищення кваліфікації

23 січня 2019

21 січня на базі Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини, факультету соціальної та психологічної освіти, розпочались курси підвищення кваліфікації в рамках договору про співпрацю між Уманським державним педагогічним університетом та Університетом менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

З привітальним словом до викладачів та слухачів курсів звернувся перший проректор, професор, доктор педагогічних наук Гедзик Андрій Миколайович.

Дані курси організовані для наступних категорій слухачів: для завідувачів кафедр та начальників відділів структурних підрозділів закладів вищої освіти  та педагогічного коледжу, методистів за напрямом “Управлінські засади розвитку конкурентноздатності науково-педагогічних працівників” та  науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів за напрямом “Забезпечення якості освітньої діяльності  у закладах вищої освіти: управлінський та психологічний аспект”, куратор-тьютор   Евтушенко Ірина Володимирівна, доцент кафедри психології управління, кандидат психологічних наук НЛП-практик (міжнародна сертифікація № U2018/2708-15NP), фахівець з психологічної корекції та реабілітації;

для викладачів  університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни авторські курси  за напрямом “Коучингові технології  у діяльності фахівців системи освіти”, куратор-тьютор  Москальов Максим  Володимирович, доцент кафедри психології управління, кандидат психологічних наук;

для викладачів університетів, академій, інститутів тематичні курси за напрямом “Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі”, куратор-тьютор Кондратова Людмила Григорівна, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук;

для викладачів педагогічних коледжів за напрямом “Психологічні засади  розвитку конкурентноздатності педагогічних працівників” куратор-тьютор Прокопенко Олена Антонівна старший викладач кафедри психології управління НЛП-практик (міжнародна сертифікація № U2018/2705-06NP);  бізнес-тренер «Основи тренінгової діяльності» в центрі розвитку особистості TrainingBOX.

Безперечною перевагою трьохетапних курсів є очно-дистанційна форма навчання, яка включає в себе роботу  з фахівцями в режимі безпосереднього спілкування та онлайн-взаємодії на дистанційній платформі та засобами цифрових технологій.

Ефективна співпраця  факультету соціальної та психологічної освіти (декан Кравченко Оксана Олексіївна, професор, доктор педагогічних наук) та  підрозділів УМО кафедри психології управління (завідувач Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор),  кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ (завідувач Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук) сприяє ознайомленню слухачів з можливостями використання сучасних цифрових технологій в освітньому просторі, вдосконаленню організаційних та управлінських стратегій спрямованих на підвищення якості вищої освіти та конкурентноздатності сучасних керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах реформування освіти України.

Викладач кафедри психології

Лівандовська І. А.


Фото новини: