Нова спеціальність на курсах підвищення кваліфікації 073 менеджмент галузі знань 07 управління та адміністрування

3 жовтня 2019

 

На факультеті соціальної та психологічної освіти розширено провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (відповідно до статті  15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності») за  спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації  керівників, заступників керівників закладів освіти, факультетів, інститутів чи інших структурних підрозділів.

Метою підвищення кваліфікації керівників та заступників керівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Для забезпечення підвищення кваліфікації працівників будуть виконані завдання з:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

За детальною інформацією звертайтеся за тел.:

 0970895551 Ісаченко  Вікторія Павлівна