Оголошення!

22 лютого 2021

На факультеті соціальної та психологічної освіти 22 лютого 2021 року розпочато дистанційну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (молодший бакалавр) за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Експертна група працює у складі:

Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, завідувач кафедри соціальної роботи (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) – керівник експертної групи;

Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

Коношенко Олег Сергійович (Донбаський державний педагогічний університет, здобувач вищої освіти).