Онлайн дискусія щодо набуття соціальних навичок «soft skills»

23 жовтня 2020

22 жовтня 2020 року відбулася онлайн дискусія зі здобувачами 1,2 курсів ОС «Молодший бакалавр» та ОС «Бакалавр» спеціальності «Соціальне забезпечення» денної та заочної форми навчання щодо набуття соціальних навичок «soft skills».

В умовах суспільної трансформації, що їх спостерігаємо зараз в Україні, формується більш уважне, ніж раніше, але й вимогливіше ставлення до особистості, нове розуміння соціального та психологічного благополуччя, самореалізації, становлення особистості. Наш час вимагає від кожного активності, вміння актуалізувати здібності та реалізувати себе як особистість у різних сферах діяльності. У зв’язку з цим зростають вимоги до фахівців соціальної сфери та психологів, які покликані допомагати кожному члену суспільства ефективно визначити життєві орієнтири, реалізувати свій особистісний потенціал, долати труднощі особистісного і професійного становлення.

О. О. Кравченко, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти презентувала «Практичний досвід формування soft skills в умовах закладу вищої освіти» для здобувачів.

Аналізуючи проведені дослідження різних університетів світу, було визначено  перелік «м’яких навичок», якими необхідно оволодіти фахівцю:

– уміння працювати в команді: вміння слухати, здатність бачити єдину мету і знаходити шляхи її досягнення, вміння поєднувати власні амбіції із колективною справою, готовність підтримати, вміння переконувати і знаходити компроміс;

– лідерські якості: здатність об’єднувати людей навколо соціально значущої мети, вміння брати на себе відповідальність за весь колектив;

– креативність: вміння знаходити нестандартні, нові рішення знайомих ситуацій, здатність генерувати і втілювати в життя нові ідеї;

– організаторські здібності: вміння об’єднувати людей і чітко визначати обов’язки відповідно до можливостей кожного, ініціативність і вимогливість до себе і інших;

 комунікація: вміння спілкуватися відповідно до ситуації, враховувати міміку і жести, вміння домовлятися, відповідно починати і завершувати розмову, підсумовувати результати розмови, готовність спілкуватися з клієнтами будь-якого віку;

– емоційний інтелект: вміння розпізнавати чужі емоції і демонструвати свої, налагоджувати емоційний контакт для спільної роботи;

– робота з інформацією: вміння збирати, аналізувати і оцінювати нову інформацію, задавати потрібні питання; орієнтуватися у широкому інформаційному полі сучасного світу;

 системне мислення: вміння планувати, ставити поточні і кінцеві цілі і реалізовувати їх, аналізувати складні ситуації, знаходити оптимальне рішення;

– мотивація: уміння мотивувати себе і своїх клієнтів, розуміти чужі мотиви і наміри, долати проблеми і кризи та мотивувати клієнтів до цього.

Здобувачам було запропоновано практично спробувати розв’язати соціально-психологічну проблему клієнта, аби на практиці переконатися, що набуття «м’яких навичок» – це потреба нашого часу.

Було приємно чути різні варіанти щодо розв’язання ситуації, а також їхні думки щодо навичок, які на їхній погляд, будуть потрібні для працевлаштування в майбутньому.


Фото новини: