Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою (викладачами)

Ректору

Уманського державного педагогічного

університету імені Павла Тичини

проф. Безлюдному О.І.

зав. кафедри психології

Сафіна О.Д.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

           Прошу закріпити за кафедрою психології наступні навчальні дисципліни:

 1. Арт-терапія
 2. Вікова та педагогічна психологія
 3. Вікова психологія
 4. Вікова психологія з практикумом
 5. Диференційна психологія
 6. Етнопсихологія
 7. Загальна психологія
 8. Загальна психологія з практикумом
 9. Історія психології
 10. Конфліктологія
 11. Методика викладання психології в ВНЗ
 12. Методика навчання психології
 13. Методика роботи практичного психолога
 14. Основи психодіагностики
 15. Психодіагностика
 16. Психологічне діагностування з практикумом
 17. Основи психологічного консультування
 18. Особистість в екстремальних умовах
 19. Педагогічна психологія
 20. Психодрама
 21. Психологія
 22. Психологія праці
 23. Психологічна служба в системі освіти
 24. Психологія вищої школи
 25. Психологія девіантної поведінки
 26. Психологія сім’ї і статі
 27. Психологія сім’ї
 28. Психологія спілкування
 29. Психологія спорту
 30. Психологія управління
 31. Психологія управління та конфліктологія
 32. Гендерна психологія
 33. Соціальна психологія
 34. Сучасні проблеми психологічної теорії і практики
 35. Сучасні теорії глибинної психології
 36. Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту
 37. Психологія особистості
 38. Психологічні основи профорієнтації
 39. Психологічні основи профорієнтаційної діяльності
 40. Різновиди соціально-психологічних тренінгів
 41. Організація та методика соціально-психологічних тренінгів
 42. Математичні методи в психології
 43. Гуманітарно-психологічна експертиза освіти
 44. Психологія професійної діяльності
 45. Медична психологія
 46. Експериментальна психологія
 47. Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 48. Вступ до медичної психології
 49. Фізіологія та психологія праці
 50. Психологія діяльності медичного психолога
 51. Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу
 52. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

 

 

Зав. кафедри                                                                                         Сафін О.Д.