Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою (викладачами)

Перелік дисциплін, що закріплені за кафедрою педагогіки

та освітнього менеджменту

 

 1. Загальна педагогіка.
 2. Педагогіка.
 3. Історія педагогіки.
 4. Основи наукових досліджень.
 5. Дидактика.
 6. Методологічні засади професійної освіти.
 7. Дидактичні основи професійної освіти.
 8. Теорія та історія педагогіки.
 9. Педагогіка вищої школи.
 10. Менеджмент в освіті.
 11. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень.
 12. Основи педагогічних досліджень.
 13. Педагогіка і психологія.
 14. Інноваційні педагогічні технології.
 15. Державні стандарти і якість вищої освіти.
 16. Моніторинг освіти у вищій школі.
 17. Організація методичної роботи з педагогічними працівниками.
 18. Креативні технології навчання у ВНЗ.
 19. Зарубіжна система вищої освіти.
 20. Документознавство в закладах освіти.
 21. Педагогічна етика.
 22. Методологія і методика науково-педагогічних досліджень.
 23. Теорія прийняття рішень.
 24. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ.
 25. Педагогічний менеджмент.
 26. Управління навчальною та виховною діяльністю .
 27. Педагогічна конфліктологія.
 28. Теорія і методика виховної роботи у вищій школі.
 29. Методика викладання у вищій школі.
 30. Техніка управлінської діяльності.
 31. Теорія і практика організації.
 32. ІКТ в управлінській діяльності.
 33. Основи науково-педагогічних досліджень.