Перелік спеціальностей факультету соціальної та психологічної освіти

22 липня 2017

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет соціальної та психологічної освіти 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Рівень вищої освіти “бакалавр”

053 Психологія

231 Соціальна робота

Рівень вищої освіти “магістр”

053 Психологія

011 Науки про освіту (педагогіка вищої школи) 

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

231 Соціальна робота


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Рівень вищої освіти “бакалавр”

053 Психологія

231 Соціальна робота

Рівень вищої освіти “магістр”

053 Психологія

011 Науки про освіту (педагогіка вищої школи) 

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

231 Соціальна робота