Плани видавничої діяльності науково-педагогічних працівників на 2015 р., 2016 р.

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

№ п/п ПІБ автора(ів) Статус наукового чи навчального видання Назва Передбачуваний термін видання (місяць)
1. Дячук П.В. Монографія Формування самооцінки молодшого школяра у навчальній діяльності Травень,

2016 року

2. Ткачук  М.М. Монографія Зміст національного виховання у педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття Листопад,

2016 року

3. Ткачук Л. В. Монографія Педагогічне забезпечення успіху у навчанні школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського Листопад,

2016 року

4. Коберник О.М., Гагарін М.І., Прищепа С.М. Монографія Виховна система школи: сутність, моделі, проектування Листопад,

2016 року

5. Пащенко Д.І., Левківський М.В. Підручник

(Рекомендовано до друку вченою радою УДПУ імені Павла Тичини 26 травня 2015 р. (протокол № 11))

Історія педагогіки: підручник. – К.: ТОВ “Центр учбової літератури”. – 2016. – 380 с. Березень-квітень, 2016 року
6. Коберник О.М. Навчальний посібник

Рекомендовано до друку вченою радою УДПУ імені Павла Тичини 19січня 2016 р. (протокол № 6)

 

Креативні технології навчання Січень,

2016 року

7. Пащенко М.І. Навчальний посібник,

УДПУ,

4-те видання, доповнене

 

Виховна робота в літніх оздоровчих таборах Лютий,

2016 року

8. Пащенко М.І. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-18057 від 20.11.2012р.)
3-тє видання, доповнене
Педагогіка Березень,

2016 року

9. Прищепа С.М. Методичний посібник Проектування виховної діяльності класного колективу Березень,

2016 року

10. Савченко Н.В. Навчально-методичний посібник Практикум з педагогічної іміджології Березень,

2016 року

11. Безлюдна Н.В. Навчальний посібник,

УДПУ

Основи педагогічної майстерності Квітень,

2016 року

12. Радченко І.А. Навчальний посібник,

УДПУ

Методологія і методика науково-педагогічних досліджень Квітень,

2016 року

13. Пащенко М.І. Навчальний посібник Педагогічна майстерність викладача ВНЗ Травень,

2016 року

14. Безлюдна Н.В. Навчальний посібник,

УДПУ

Педагогічна майстерність викладача ВШ Липень,

2016 року

15. Дудник Н.В. Навчально-методичний посібник «Етика викладача» Вересень,

2016 року

16. Ткачук Л. В. , Ткачук М. М. Навчальний посібник Історія освіти та педагогічної думки Жовтень 2016
17. Коберник О.М., Гагарін М.І., Прищепа С.М. Навчальний посібник

 

Теорія і методика проектування виховної системи школи Жовтень,

2016 року

18. Бойченко В.В. Навчальний посібник Наукові засади формування педагогічного мислення Листопад,

2016 року

19. Прищепа С.М. Збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Журнал входить до IndexCopernicusMasterList, Сite Factor та CEJSH Основні тенденції побудови вітчизняних

освітньо-виховних систем

 

Березень,

2016 року

20. Дудник Н.В. Всеукраїнський науково-практичних семінар «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», який проводиться на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 11-12 березня 2016 року. Формуваня комунікативної компетентності майбутніх менеджерів освіти Березень,

2016 року

21. Коберник О.М. Вісник Житомирського державного університету

імені Івана Франка

Зміст виховання в сучасній школі: сутність та структура Березень,

2016 року

22. Гагарін М.І. Збірник наукових праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології»

Журнал входить до IndexCopernicusMasterList, Сite Factor та CEJSH

Проектування виховної системи школи як об’єкт дослідження Квітень,

2016 року

23. Коберник О.М. Збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Журнал входить до IndexCopernicusMasterList, Сite Factor та CEJSH Проектування як теоретико-прикладна основа та інноваційна технологія управління виховним

процесом у школі

Червень,

2016 року

24. Ткачук М.М. Збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Журнал входить до IndexCopernicusMasterList, Сite Factor та CEJSH З історії становлення вітчизняних

освітньо-виховних систем

 

Вересень,

2016 року

25. Ткачук Л.В. Збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Журнал входить до IndexCopernicusMasterList, Сite Factor та CEJSH Стимулювання навчальної діяльності учнів – історія і практика Вересень,

2016 року

 

 

Завідувач кафедри                                         О.М. Коберник