Плани засідань науково-методичних комісій факультетів

Факультет соціальної та психологічної освіти

План роботи науково-методичної комісії на 2015-2016 н.р.

Серпень 1.     Про основні напрями роботи науково-методичної комісії факультету на 2015-2016 н.р. та затвердження складу і плану засідань НМК.

Відпов.: голова НМК

 

2.     Про стан готовності кафедр до початку нового навчального року.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи

 

3.     Про рівень навчально-методичного та науково-теоретичного забезпечення навчального процесу на факультеті.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи, зав. каф.

Жовтень 1.     Про організацію та проведення системного моніторингу успішності і якості знань студентів на факультеті.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи, зав. каф.

 

2.     Про стан підготовки факультету до проходження акредитаційної експертизи напряму підготовки «Соціальна робота» ОКР «бакалавр».

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи,

зав. каф. соціальної педагогіки,

соціальної роботи та історії педагогіки

3.     Різне.

Грудень 1.     Про стан підготовки до зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи, зав. каф.

 

2.     Про зв’язок кафедр факультету зі школами міста, регіону та органами освіти.

Відпов.: зав. каф.

 

3.     Про затвердження плану видання викладачами кафедр навчально-методичної літератури на 2016 р.

Відпов.: зав. каф.

 

 

4.     Різне.

Лютий

 

1.     Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи

 

2.     Про стан виконання індивідуальних планів навчання студентами, які навчаються за індивідуальним графіком.

Відпов.: зав. каф.

 

3.     Про підсумки ректорського контролю залишкового рівня знань студентів за І семестр 2015-2016 н.р.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи

 

4.     Різне.

Квітень 1.     Про проведення відкритих занять викладачами у І семестрі 2015 – 2016 н.р.

Відпов.: зав. каф.

 

2.     Про особливості використання інтерактивних технологій навчання при викладанні дисциплін психологічного циклу.

Відпов.: зав. каф. психології

 

3.     Різне.

Червень 1.     Про хід літньої заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації студентів факультету.

Відпов.: заступник декана

з навчальної роботи

 

2.     Про підсумки роботи науково-методичної комісії, звіт голови НМК.

Відпов.: голова НМК

 

3.     Про результати рейтингу навчальної роботи викладачів кафедр.

Відпов.: зав. каф.

4.     Різне.

Голова комісії                                                                  Т.С. Філатова