Плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр факультету

 

Прізвище, ім’я, по батькові З яко-го року пра-цює Рік остан-нього підви-щення кваліфікації Термін та місце проходження підвищення кваліфікації Термін  та місце передбачуваного підвищення кваліфікації

у 2015-2016 н.р.

1. Кочубей Тетяна Дмитрівна 1978 2014 НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кваліфікація за категорією:

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного .навчання ВНЗ ІІІ-ІVр.а.

Тернопільський національний університет

імені Володимира Гнатюка,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р.

2. Ревнюк Наталія Іванівна 2007 2015 НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кваліфікація за категорією:

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного .навчання ВНЗ ІІІ-ІVр.а.

Тернопільський національний університет

імені Володимира Гнатюка,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р.

3. Полєхіна Вікторія Миколаївна 2008 2013 Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького, 2013 р.

Тема: Технології соціальної роботи за рубежем

Наказ № 165 о/д від 28.02.2013 р.

Тернопільський національний університет

імені Володимира Гнатюка,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р.

4. Коляда Тетяна Василівна 2015 Захист кандидатської дисертації, 2015р.

 

Тернопільський національний університет

імені Володимира Гнатюка,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р.

5. Карпич Ірина Олександрівна 2015 Захист кандидатської дисертації, 2015р.

 

Тернопільський національний університет

імені Володимира Гнатюка,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р

6. Моргай Лілія Анатоліївна 2015 Прийнята на роботу

(Наказ №181 к/п від 23.09.2015р.)

 

 

Тернопільський національний університет

імені Володимира Гнатюка,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р

Зав. кафедри                                             Н.М. Коляда