Плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр факультету

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

№ п/п П.І.Б З якого року працює Рік останнього підвищен

ня кваліфіка

ції

Термін та місце проходження підвищення кваліфікації Термін та

місце передбачуваного

підвищення кваліфікації

1. Коберник Олександр Миколайович 1987 2012 НАПН України, Інститут проблеми виховання.

Лабораторія трудового виховання і професійної орієнтації.

Тема: «Актуальні проблеми трудового виховання і професійного самовиховання молоді».

з 1.02 – 1.03.2012 р.

наказ № 63

від 12.01.2012 р.

2017 р.
2. Пащенко Дмитро Іванович 1971 2012 Київський національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

кафедра соціальної педагогіки

Тема: «Вища освіта в Україні: історія, сучасність та перспективи»

20 лютого – 20 березня 2012 р.

наказ № 78

від 14.02.2012 р.

2017 р.
3. Безлюдна Наталія Валентинівна 2012 Київський національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

кафедра соціальної педагогіки

Тема: «Управління навчальним закладом: теоретико-методологічний аспект»

20 квітня –

20 травня 2012 р.

наказ № 442

від 31.01.2012 р.

 

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

НПУ імені

М.П. Драгоманова

за напрямом «Управління навчальним закладом»

Підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СПК № 867970

від 05 жовтня 2012 р

2017 р.
4. Прищепа Світлана Михайлівна 2013 2014 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кафедра загальної педагогіки,педагогіки вищої школи та управління

Тема: «Формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності  класного керівника»

26 березня 2014 р.

ДК № 022608 від 26 червня 2014 р.

2017 р.
5. Радченко Ігор Анатолійович 1981 2012 Черкаський національний

університет імені Богдана Хмельницького Кафедра педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту

Тема: Розробка сучасних підручників для вищої школи

наказ №  о/д

від 14.11.2012 р.

2017 р.
6. Бойченко Валентина Василівна 2005 2006 26.10.2006

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня к. пед. н

Херсонський державний університет

 

Вступ до докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 2012

2017 р.
7. Гагарін Микола Іванович 2005 2012 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної педагогіки та

дошкільної освіти

Тема: «Формування фахової компетенції педагога сучасної національної школи»

13 березня 2012р.

наказ № 55 від 03.02.12 р.

 

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

НПУ імені

М.П. Драгоманова

за напрямом «Управління навчальним закладом»

 Підвищення кваліфікації, свідоцтво

12СПК № 867978

від 05 жовтня 2012 р.

2017 р.
8. Бялик Оксана Василівна 2003 2012 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

Тема: : «Інноваційні педагогічні технології у вищій школі»

13 березня 2012р

наказ № 55 від 03.02.12 р.

2017 р.
9. Пащенко Майя Іванівна 1977 2012 Педагогічний інститут Волинського національного університету імені Лесі Українки

кафедра педагогіки

Тема: «Сучасні освітні та виховні технології у загальноосвітній та вищій школі»

5 березня – 5 квітня 2012 р.

наказ № 84

від 20.02 2012 р.

2017 р.
10. Дудник Наталка Василівна 2013 р.

 

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

НПУ імені

М.П. Драгоманова

за напрямом «Управління навчальним закладом»

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації

12СПК № 867968

від 05 жовтня

2012 р.

2018 р.
11. Кірдан Олена Леонідівна ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема:

Вивчення та аналіз нормативно-правової бази діяльності директора інституту (декана)

ВНЗ III – IV р.а.

Підвищення кваліфікації, свідоцтво

СПК 590937

від 28.11.2009 р.

 

Вступ до докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 2011

2017 р.
12. Дячук Павло Вікторович 2012 Аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  за спеціальністю 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, з 2014р. Навчання в  аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2014-2017
13. Ткачук Лариса Василівна 2015 ДВНЗ«Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України

Підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів дистанційного навчання(19.01.15 – 19.06.15)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   № від

2020 р.
14. Стеценко Надія Миколаївна 2015 ДВНЗ«Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України

Підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів дистанційного навчання(19.01.15 – 19.06.15)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СПВ №141711

2020 р.
15. Ткачук Мирослава Михайлівна 2009 2015 Аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  за спеціальністю 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 – 2015 рр. 2020 р.

 


ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

№ п/п П.І.Б З якого року працює Рік останнього підвищен

ня кваліфіка

ції

Термін та місце проходження підвищення кваліфікації Термін та

місце передбачуваного

підвищення кваліфікації

1. Коберник Олександр Миколайович 1987 2012 НАПН України, Інститут проблеми виховання.

Лабораторія трудового виховання і професійної орієнтації.

Тема: «Актуальні проблеми трудового виховання і професійного самовиховання молоді».

з 1.02 – 1.03.2012 р.

наказ № 63

від 12.01.2012 р.

2017 р.
2. Пащенко Дмитро Іванович 1971 2012 Київський національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

кафедра соціальної педагогіки

Тема: «Вища освіта в Україні: історія, сучасність та перспективи»

20 лютого – 20 березня 2012 р.

наказ № 78

від 14.02.2012 р.

2017 р.
3. Безлюдна Наталія Валентинівна 2012 Київський національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

кафедра соціальної педагогіки

Тема: «Управління навчальним закладом: теоретико-методологічний аспект»

20 квітня –

20 травня 2012 р.

наказ № 442

від 31.01.2012 р.

 

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

НПУ імені

М.П. Драгоманова

за напрямом «Управління навчальним закладом»

Підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СПК № 867970

від 05 жовтня 2012 р

2017 р.
4. Прищепа Світлана Михайлівна 2013 2014 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кафедра загальної педагогіки,педагогіки вищої школи та управління

Тема: «Формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності  класного керівника»

26 березня 2014 р.

ДК № 022608 від 26 червня 2014 р.

2017 р.
5. Радченко Ігор Анатолійович 1981 2012 Черкаський національний

університет імені Богдана Хмельницького Кафедра педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту

Тема: Розробка сучасних підручників для вищої школи

наказ №  о/д

від 14.11.2012 р.

2017 р.
6. Бойченко Валентина Василівна 2005 2006 26.10.2006

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня к. пед. н

Херсонський державний університет

 

Вступ до докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 2012

2017 р.
7. Гагарін Микола Іванович 2005 2012 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної педагогіки та

дошкільної освіти

Тема: «Формування фахової компетенції педагога сучасної національної школи»

13 березня 2012р.

наказ № 55 від 03.02.12 р.

 

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

НПУ імені

М.П. Драгоманова

за напрямом «Управління навчальним закладом»

 Підвищення кваліфікації, свідоцтво

12СПК № 867978

від 05 жовтня 2012 р.

2017 р.
8. Бялик Оксана Василівна 2003 2012 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

Тема: : «Інноваційні педагогічні технології у вищій школі»

13 березня 2012р

наказ № 55 від 03.02.12 р.

2017 р.
9. Пащенко Майя Іванівна 1977 2012 Педагогічний інститут Волинського національного університету імені Лесі Українки

кафедра педагогіки

Тема: «Сучасні освітні та виховні технології у загальноосвітній та вищій школі»

5 березня – 5 квітня 2012 р.

наказ № 84

від 20.02 2012 р.

2017 р
10. Дудник Наталка Василівна Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

НПУ імені

М.П. Драгоманова

за напрямом «Управління навчальним закладом»

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації

12СПК № 867968

від 05 жовтня

2012 р.

2013 р.

Черкаський національний

університет імені Богдана Хмельницького Кафедра педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту

11. Кірдан Олена Леонідівна ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема:

Вивчення та аналіз нормативно-правової бази діяльності директора інституту (декана)

ВНЗ III – IV р.а.

Підвищення кваліфікації, свідоцтво

СПК 590937

від 28.11.2009 р.

 

Вступ до докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 2011

2017 р.
12. Дячук Павло Вікторович 2012 Аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  за спеціальністю 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, з 2014р. Навчання в  аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2014-2017
13. Ткачук Лариса Василівна 2015 ДВНЗ«Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України

Підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів дистанційного навчання(19.01.15 – 19.06.15)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   № від

2020 р.
14. Стеценко Надія Миколаївна 2015 ДВНЗ«Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України

Підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів дистанційного навчання(19.01.15 – 19.06.15)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СПВ №141711

2020 р.
15. Ткачук Мирослава Михайлівна 2009 2015 Аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  за спеціальністю 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 – 2015 рр. 2020 р.