Попередній захист дисертаційного дослідження

28 лютого 2020

28 лютого 2020 р. відбулося розширене засідання кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Основним питанням якого було представлення наукових результатів кандидатської дисертації , поданої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, здобувача Дудник Оксани Андріївни на тему «Безпорадність у структурі Я-концепції особистості». Науковий керівник – д. психол. н., проф., Гошовський Ярослав Олександрович, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк). Після заслуховування доповіді здобувачки, рецензентів, запитань та обговорення дисертаційна робота була рекомендована до подання для розгляду експертної комісії спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 19.00.01– загальна психологія, історія психології (053 – Психологія).