Попередній захист магістерських робіт

22 листопада 2018

21-22 листопада 2018 року на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт студентів – магістрантів ІІ року навчання, спеціальності «Соціальна робота», денної та заочної форм навчання.

Відповідно до протоколу захисту наукових робіт студенти мали можливість представити доповідь, у якій висвітлили актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи, обгрунтували її вибір, ознайомили присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати наукової роботи.

Варто відзначити широкий спектр наукових проблем, які були представлені на попередньому захисті:  особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами, значення профілактичної роботи у вирішенні проблем наркоманії, необхідність оволодіння майбутніми фахівцями соціальної сфери основами ділового спілкування, значення впровадження сімейного патронату у процесі соціального захисту населення, особливості роботи соціальних педагогів у літніх оздоровчих таборах, вирішення проблем у роботі з прийомними сім’ями, формування культури материнства у середовищі ВНЗ тощо.

У процесі захисту наукової роботи студенти продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання присутніх, виявили щиру зацікавленість проблемою дослідження.

Вітаємо магістрантів факультету соціальної та психологічної освіти з успішним проходження першого етапу захисту випускної кваліфікаційної роботи, бажаємо успіху  під час майбутньої державної атестації!


Фото новини: