Популяризація академічної доброчесності – один із пріоритетних напрямів діяльності факультету соціальної та психологічної освіти

25 листопада 2021

24 листопада 2021 року під час засідання старостату відбулася зустріч студентів факультету соціальної та психологічної освіти  з керівником Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО з питань забезпечення академічної доброчесності у освітньому процесі.

Н. М. Коляда, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. ознайомила студентів із завданнями та діяльністю Групи сприяння академічній доброчесності ФСПО, до складу якої входять  науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування.

З-поміж заходів популяризації політики академічної доброчесності на факультеті соціальної та психологічної освіти:

1) інформування про заходи запобігання проявам академічної недоброчесності та їх реалізацію в Університеті; обговорення у студентських групах принципів академічної етики, тематичні зустрічі тощо;

2) обговорення питань щодо на засіданнях вченої ради факультету, засіданнях кафедр, засіданнях робочих груп ОП;

3) проведення лекцій, семінарів для здобувачів освіти в межах реалізації проєкту «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» (проєкт «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій у студентів» за фінансової підтримки Британської Ради);

4) перевірка кваліфікаційних, наукових робіт, публікацій щодо дотримання академічної доброчесності (програми Plagitarism, Unichek);

5) дослідження проблеми академічної доброчесності (публікації, проєкти, дослідження);

6) розробка та впровадження в освітній процес нових навчальних дисциплін: «Академічна доброчесність» (ОС «магістр»), «Наукове дослідження та академічна доброчесність» (ОС «доктор філософії», ОНП «Соціальна робота»), «Академічна доброчесність та академічне письмо» (ОС «доктор філософії», ОНП «Освітні, педагогічні науки», ОНП «Психологія»).

Також було презентовано конкурс «Академічна доброчесність: данина моді, чи життєва необхідність?» (2021), до участі в якому  запрошуються учні, здобувачі освіти, аспіранти, представники органів студентського самоврядування ЗВО України.


Фото новини: