Практика забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу

7 квітня 2016

DSC_3686

На початку квітня в Уманському державному педагогічному університеті пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція: «Практика забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу»

У роботі науково-практичної конференції «Практика забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу» взяли участь науковці Інституту проблем виховання НАПН України, Уманського ДПУ імені Павла Тичини, комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченка, працівники районного методичного кабінету відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації Кіровоградської області, педагогічні працівники середніх загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області, представники громадських об’єднань та організацій, аспіранти та докторанти. У рамках конференції було проведено круглі столи «Сучасний стан і перспективи розвитку професійної орієнтації учнівської молоді в Україні».

DSC_3646

Під час проведення конференції відбулося обговорення низки актуальних питань теорії та практики професійної орієнтації учнівської молоді  за такими напрямами: вітчизняний і зарубіжний досвід забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді; науково-методичне, нормативно-правове й програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації учнівської молоді; професійна орієнтація учнівської молоді в умовах допрофільної підготовки і профільного навчання; напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в умовах МНВК; психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення особистості; організаційно-педагогічний супровід підготовки учнівської молоді до проектування й реалізації професійної кар’єри.

DSC_3705

За результатами обговорення учасниками конференції було запропоновано такі рекомендації:

DSC_3651

  1. Ширше впроваджувати результати науково-дослідної та практичної діяльності стосовно професійної орієнтації учнівської молоді, її підготовки до проектування й реалізації професійної кар’єри в практику роботи органів управління освітою, навчальних закладів, роботодавців, громадських організацій тощо, використовувати при підготовці відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, експертних висновків, пропозицій до модернізації освітніх законопроектів, розробки програм розвитку освіти та ін. Активніше пропагувати у засобах масової інформації діяльність і науковий доробок підрозділів установ НАПН України вищих педагогічних закладів, надбань практичного досвіду по забезпеченню професійного самовизначення учнівської молоді, її підготовки до проектування та реалізації професійної кар’єри.

DSC_3669

  1. Активізувати роботу з розробки й вдосконалення програмно-методичного забезпечення профорієнтаційної роботи у закладах освіти, психолого-педагогічного супроводу підготовки молоді до проектування й реалізації професійної кар’єри.
  2. При реалізації наукових досліджень у практиці роботи з учнівською молоддю за даним напрямом більше використовувати досвід зарубіжних країн.

DSC_3640

  1. Активізувати впровадження розроблених співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту проблем виховання НАПН України програмно-методичних комплексів забезпечення професійного самовизначення учнів основної і старшої школи в умовах допрофільної підготовки і профільного навчання, що створені для забезпечення реалізації програм профорієнтаційних курсів «Людина і світ професій» для учнів 8–9-х кл. і «Побудова кар’єри» для учнів 10–11-х кл.

DSC_3693

  1. Підтримати ініціативу місцевих органів управління освітніх округах системи роботи по професійному самовизначенню учнівської молоді, центрами якої повинні стати навчально-методичні кабінети з професійної орієнтації, їх колегіальні органи – Ради, які об’єднують представників всіх навчально-виховних закладів, що входять до складу освітніх округів.

DSC_3697

  1. З метою підвищення профорієнтаційної роботи більш активно залучати педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів до розробки нових підручників, вдосконалення діючих програм з профорієнтації, рекомендацій щодо їх реалізації, відповідних навчальних і навчально-методичних посібників.

DSC_3665

  1. Науковим підрозділам НАПН України активізувати співпрацю з громадськими об’єднаннями й організаціями, роботодавцями та іншими соціальними партнерами з метою підвищення ефективності підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення й фахової діяльності.