Практична підготовка

Положення про організацію практик в УДПУ ім. П. Тичини (денної та заочної форми навчання)


Графік проходження практики


Бази та договори про проведення практики


Зразок клопотання від бази практики


Зразок договору про проведення практик