Практична підготовка

Положення про організацію практик в УДПУ ім. П. Тичини (денної та заочної форми навчання)


Графік проходження практики


Бази практик


Зразок клопотання від бази практики