Практичне заняття зі студентами 31 та 25с групи

28 березня 2017

Нещодавно відбулося  практичне  заняття  зі студентами 31 та 25с групи,  які вивчають навчальну дисципліну   «Соціально-педагогічне консультування» на  тему:   «КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРОЦЕС», викладач – доцент  кафедри соціальної роботи та соціальної роботи Полєхіна В.М.

Активізація мислення студентів упродовж заняття відбувалася  шляхом  обговорення проблемних питань, показу суперечностей, ознайомлення з історією наукового пошуку.

Професійну спрямованість заняття характеризувало  застосування в майбутній спеціальності   знання  ведення     процесу консультування, прийомів  консультативного впливу,  стилів  психологічного консультування.

До заняття долучилася Зозуля Надія,  студентка-магістрантка   161 групи, яка знаходиться на асистентській   практиці  і підготувала  ігрові  види роботи  зі  студентами.

Варто відмітити   сприятливу психологічну атмосферу під час заняття, адже  використовувалися  прийоми  підтримки уваги – цікаві приклади, риторичні запитання, жарти.

Матеріал  відзначався доступністю,  аргументованістю, виокремленням головного у матеріалі та висновках.

  Узагальнюючою та змістовною  була робота проведена у парах щодо моделей  консультативної допомоги.     Виховну, навчальну та розвивальну мету заняття було досягнуто.