Працюють курси підвищення кваліфікації із 4 спеціальностей

27 березня 2020

На факультеті соціальної та психологічної освіти з працюють  курси підвищення кваліфікації із 4 спеціальностей.

Для забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації розробляються навчальні програми, в яких враховуються вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів відповідно до напрямку їх діяльності. До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр факультету.

На факультеті соціальної та психологічної освіти станом на кінець березня 2020 року підвищення кваліфікації пройшли 25 осіб зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти (150год.).

Факультет забезпечує методично-консультативну підтримку також психологів та соціальних педагогів системи освіти, зокрема зі спеціальності 053 Психологія за напрямами: практичний психолог та  психолог успішно завершено два цикли курів за 150 годинною програмою підвищення кваліфікації  успішно завершили  та 30 годинні  за темою «Інклюзивно-психологічний супровід в освітньому процесі» 22 особи.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності соціальних педагогів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, надання методичних консультацій соціальним педагогам освітніх закладів здійснюється у межах курсів  підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 Соціальна робота за напрямами: педагог-організатор;  соціальний працівник; асистент вчителя з інклюзивної освіти; соціальний педагог.

В період з жовтня 2019 року до кінця березня 2020 року  курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 Соціальна робота успішно завершило 70 осіб, зокрема 150 годинні – 25 осіб; 30 годинні – 45 осіб.

Також на факультеті з лютого 2020 року розпочали роботу  курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань. Цей напрям передбачає забезпечення відповідної науково-теоретичної підготовки компетентних спеціалістів у галузі управління в системі безперервної освіти України, а саме: наукове, творче осмислення мети й завдань функціонування та перспектив розвитку освітніх закладів, знанні суті інноваційних теорій, сучасних технологій, впровадження їх в освітній процес, а також підвищенні методичного та практичного рівнів професійної компетентності керівників закладів освіти, розвитку організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприянні формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в закладі освіти.

Діяльність з підвищення кваліфікації здійснюється за 180 годинною навчальною програмою та охопила   37 слухачів.


Фото новини: