Представники факультету взяли участь у міжнародному форумі «Людський капітал: Новий порядок денний».

13 листопада 2020
Представники факультету 12-13 листопада 2020 року 
взяли участь у міжнародному форумі «Людський капітал: Новий порядок денний».  
Під час якого дискутували про формування Національної системи кваліфікацій, одним із завдань якої є забезпечення відповідності освітніх та професійних кваліфікацій сучасним та перспективним вимогам економіки і ринку праці, потребам суспільства, подискутуємо
Розвиток людського капіталу визначено ООН однією з ключових цілей Сталого розвитку на період до 2030 року. Цей капітал – як сукупна кваліфікація та професійні здібності всіх працівників – формується, зокрема, завдяки справедливій, якісній освіті, можливості навчатися впродовж усього життя для всіх, справедливим відносинам на ринку праці тощо.