Презентація роботи центру «Без бар’єрів»

9 жовтня 2018

На базі ФСПО функціонує науково-практичний Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів».

Студентство І курсу були ознайомлені із метою створення і діяльності науково-практичного Центру, а саме  консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, інтеграції у освітнє та соціальне середовище, створення умов для саморозвитку та самореалізації, розвиток соціальної активності, автономності, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами.

Та завданнями проекту:

  • забезпечити права молоді з функціональними обмеженнями на здобуття освіти в умовах освітніх навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційно- реабілітаційними заходами;
  • різнобічний розвиток індивідуальності молодої людини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;
  • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я студентів;
  • виховання у молоді любові до праці, здійснення їх допрофесійної підготовки,забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення;
  • виховання особистості як культурної і моральної людини з етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе;
  • надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку молодої людини.

Всі ми різні, але всі ми рівні!


Фото новини: