Професії за покликанням !

27 липня 2016

dC8BRvCiX-M

   Українська трансформаційна економіка потребує нових спеціалістів для більш повної реалізації соціальних, правових та економічних функцій соціальними службами забезпечення, підвищення фінансової ефективності в сфері соціальних послуг. Аргументовано, що для стратегії розвитку державної соціальної діяльності виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях спеціальності«Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» Кваліфікація: Соціальний працівник – спеціаліст, робота якого спрямована на соціальну спеціалізовану діяльність, об’єктивно необхідну для функціонування державних і громадських систем соціальної допомоги різним категоріям населення, для реалізації життєвих, потенційно закладених у кожній людині сил для самозабезпечення і саморозвитку.

Соціальний педагог – спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він здійснює соціальний захист дітей, створює сприятливі умови для всебічного розвитку дитини, організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім’ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя дітей та молоді.

Безымянный11

Сфера працевлаштування
Спеціальність: Соціальна робота

Соціальнапедагогіка

Міністерствопраці та соціальної політики України

Управління та відділи соціального захисту: інспектор в органах державної влади та управління; спеціаліст департаменту управління персоналом; спеціаліст відділу соціального планування; спеціаліст відділу соціального забезпечення

Установи соціального захисту населення: виконавчий директор (заступник директора із соціальних питань);інспектор соціальної допомоги; працівник соціальних служб для молоді; керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб; менеджер соціальної сфери; соціальний працівник, соціальний педагог

Державна служба зайнятості: менеджер з організації соціальної роботи з населенням; спеціаліст служби зайнятості;виконавчий директор (заступник директора із соціальних питань);інспектор соціальної допомоги

Державні та недержавні організації та об’єднання

Міжнародні організації: співробітник соціальних структур підприємств, організацій; медичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення; працівник організацій – суб’єктів соціально-гуманітарної допомоги населенню.

Міністерство охорони здоров’я України

Установи охорони здоров’я: консультант із соціальних, психологічних питань; співробітник соціальних структур (медичних, оздоровчих та ін.)

Міністерство освіти і науки України

Заклади освіти: співробітник відділу освіти; соціальний працівник (соціальний педагог) у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;  співробітник соціальних структур організацій, освітніх, туристичних, спортивних закладів

Заклади пенітенціарної системи: інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад; працівник органів опіки; співробітник кримінальної міліції у справах неповнолітніх; судово-педагогічний експерт; працівник органів внутрішніх справ; соціальний працівник за місцем проживання; вихователь закладів пенітенціарної системи; вихователь приймальника-розподільника; співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільненим з місць ув’язнення

Органи самоврядування та виконавчої влади: спеціаліст адміністративного відділу; співробітник відділу кадрів

Міністерство надзвичайних ситуацій України: керівник спеціалізованої соціальної служби; страховий агент

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: працівник служб підтримки та розвитку сім’ї; працівник соціальних служб для молоді; керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб; керівник дитячих об’єднань та організацій

Науково-дослідні інститути,

які займаються соціальною проблематикою: соціальний працівник-дослідник; спеціаліст із проведення соціальних, соціально-педагогічних досліджень

Реалізація Концепції розвитку психологічної служби України орієнтована на посилення ролі та значущості психологічної підтримки на всіх етапах життєдіяльності людини, розширення мережі центрів практичної психології міського та районного рівнів, збільшення кількості практичних психологів у навчальних, медичних, соціальних закладах та підвищення ефективності їхньої діяльності, визначає актуальність потреби у висококваліфікованих фахівцях спеціальності «Психологія».Кваліфікація:Психолог – фахівець, сфера діяльності якого, передбачає, вивчення індивідуальності людини чи психологічних особливостей групи людей у конкретних обставинах їхнього життя та обґрунтування впливів на них із метою збереження їхнього психічного здоров’я і вияву їхніх можливостей (науковий аспект), надання безпосередньої допомоги конкретній людині чи групі людей у розв’язанні їхніх психологічних проблем (практичний аспект).

Безымянный44

Спеціальність: Психологія

Заклади освіти (дитячі садочки, школи, гімназії, вищі навчальні заклади тощо): шкільний психолог; дитячий психолог; психолог у дошкільному закладі; психолог у технікумі, училищі; психолог у вищому навчальному закладі або ж викладач психологічних дисциплін (після закінчення магістратури);

Психолог у медичній сфері: клінічний психолог; сімейний психолог

Психолог на виробництві (кадрові служби, організації, підприємства тощо.): психолог на підприємстві

Психолог у галузі спорту: спортивний психолог

Силові структури: психолог в органах державної влади та управління

Служби психологічної підтримки та допомоги (телефон довіри): працівник телефону довіри