«Психологічний журнал» Наукове видання

9 січня 2019

Вийшов перший номер «Психологічного журналу» (грудень, 2018 р.)

Видавництво у 2018 році нового науково-практичного «Психологічного журналу» сприятиме розвитку психологічної науки в Україні, посиленню співробітництва представників академічної та прикладної психології, втіленню наукових розробок в практику.

Засновником наукового видання «Психологічний  журнал» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

«Психологічний журнал» зареєстований як друкований засіб масової інформації (Свідотство про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23377-13217 від 24. 05. 2018 року).

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 = Psihologìčnij žurnal, тобто він внесений  в мiжнародну базу даних перiодичних видань (від 26 липня 2018 року).

В  «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки  з різних галузей психології.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішані мови); сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Програмна мета: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямками наукових досягнень у психології.

Категорія читачів: фахівці у різних галузях психології, науково-педагогічні та наукові працівники, творчі вчителі, докторанти, аспіранти, студенти психологічних факультетів вищих закладів освіти.

Основні напрямки діяльності: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів вищих закладів освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів.

Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а..