Психолог-консультант в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри»

3 серпня 2018

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри».

Телефон Довіри − це служба, яка надає населенню екстрену психологічну допомогу по телефону. Вона вважається однією з форм психопрофілактичної роботи, соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, які знаходяться в кризових станах. Роль Телефону Довіри дуже значима, особливо в ситуації мінімальної можливості отримати кваліфіковану психологічну допомогу.

У ході своєї професійної діяльності консультанти телефонної служби націлені на вирішення наступних завдань:

– забезпечення доступності та своєчасності психологічної допомоги по телефону для громадян незалежно від їх соціального статусу і місця проживання;

– забезпечення кожному, хто звернувся за порадою і допомогою можливості довірчого діалогу;

– психологічне консультування по телефону;

– допомога абонентам в мобілізації їх творчих, інтелектуальних, особистісних, духовних і фізичних ресурсів для виходу з кризового стану;

– розширення у абонентів діапазону соціально і особистісно прийнятних засобів для самостійного вирішення проблем, що виникли, і подолання наявних труднощів, зміцнення впевненості в собі;

– інформування абонентів про діяльність інших служб і організацій у рамках наявних відомостей;

– направлення абонентів до інших служб, організацій, установ, де їх запити можуть бути задоволені більш повно й кваліфіковано, сприяння зверненням населення за допомогою до професійних психологів (на очне консультування);

– аналіз причин і джерел підвищеного психічного напруження різних вікових та соціальних груп населення та доведення результатів до відома органів та зацікавлених установ соціального захисту населення.

– збереження принципу анонімності, безкоштовності, цілодобової доступності.

(Міщенко Марина Сергіївна) 096-625-85-95

 (Лівандовська Інна Антонівна) 093-056-50-97