Підведено підсумки науково-методичного семінару завідувачів кафедр Центру професійного розвитку викладачів УДПУ

7 червня 2018

Другий рік поспіль задля вирішення стратегічного завдання – неперервного підвищення кваліфікації завідувачів кафедр, здатних швидко реагувати на зміни у соціально-економічному середовищі, адаптувати свою професійну управлінську діяльність до нових умов, володіти незаперечними конкурентними перевагами – в університеті діє Центр професійного розвитку викладачів (директор – д. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.). 

У 2017–2018 н.р. проведено 4 засідання науково-методичного семінару (модератор д.пед.н., доцент Кірдан О.Л.) під час яких реалізовано програму з розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр університету. На засіданнях з’ясовано низку актуальних питань щодо нормативно-законодавчого забезпечення освітнього процесу, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, педагогіки та психології вищої школи, а саме:

  1. Новий Закон України «Про освіту» (Доп.: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д.пед.н., професор Коберник О.М.);
  2. Освітньо-нормативне забезпечення організації освітнього процесу (Доп.: д.пед.н., доцент Кірдан О.Л.);
  3. Концептуальні положення «Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні» (Доп.: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д.пед.н., професор Коберник О.М.);
  4. Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти (Доп.: голова навчально-методичної ради університету, к.філ.н., доцент Розгон В.В.);
  5. Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів (Доп.: к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Гагарін М.І.);
  6. Основні положення Концепції педагогічної освіти (Доп.: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д.пед.н., професор Коберник О.М.);
  7. Технології навчання: освітні тренди та інновації (Доп.: д.пед.н., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Осадченко І.І.);
  8. Емоційний інтелект (Доп.: к.псих.н., доцент, декан факультету початкової освіти Якимчук Б.А.);
  9. Оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників та результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті: особливості організації, ефективність проведення (Доп.: к.філ.н., доцент, директор Центру забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності Комарова З.І.).

На підсумковому засіданні науково-методичного семінару завідувачів кафедр підведено підсумки діяльності за 2017–2018 н.р. та вручено сертифікати. Впевнені, що засідання науково-методичного семінару сприяли оновленню та розширенню знань, формуванню нових професійних компетенцій і компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності завідувачів кафедр університету.


Фото новини: