Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, які викладають комплекс дисциплін з менеджменту освіти

23 січня 2023

З 16 січня 2023 р. науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, які викладають комплекс дисциплін з менеджменту освіти, підвищують кваліфікацію у ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Теми занять І-го етапу (16.01 – 20.01.2023 р.) курсів підвищення кваліфікації охоплюють актуальні питання менеджменту освіти та управління закладом освіти, а саме: нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні (проф. В. Супрун); педагогіка партнерства: сутність, основні ідеї та принципи (доц. Т. Кравчинська); модернізація управління освітою в умовах світових викликів (доц. О. Коврига); основи практичної роботи у віртуальному освітньому середовищі (ст. викл. М. Андрос); психолого-педагогічне проектування освітнього середовища вищого навчального закладу в онлайн режимі (доц. В. Киричук); чинники професійного розвитку педагогів в освітньому середовищі НАПН України та Університету менеджменту освіти (проф. Т. Сорочан, доц. Л. Оліфіра); менеджмент якості освітньої діяльності закладу освіти (проф. З. Рябова, проф. В. Гладкова); сім кроків до індивідуальної ефективності та незалежності у професійному житті (проф. В. Гладкова); психологічне забезпечення розвитку професіоналізму науково-педагогічних працівників вищої школи (проф. І. Бондарчук); спецкурс з акмеології (проф. В. Гладкова); індивідуальний мобільний простір сучасного педагога (керівника) (доц. Н. Гущина); оцінювання якості освітньої діяльності закладів освіти (проф. Н.  Муранова); звернення до Європейського суду з прав людини – критерії прийнятності скарги (ст.викл. І. Бойченюк).

Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки та освітнього менеджменту сприятиме оновленню змісту обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти та дисциплін з менеджменту освіти.


Фото новини: