Регіональний круглий стіл «Нова українська школа: «soft-skills» крізь призму психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу».

12 лютого 2020

Сьогодні на факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся Регіональний круглий стіл «Нова українська школа: «soft-skills» крізь призму психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу».

Тематику Круглого столу обумовлено процесами реформи Нової української школи, яка стартувала у нашій країні з 2017 р., враховує та передбачає запровадження компетентнісного підходу до навчання у школах та передбачає ряд ключових компетентностей, серед яких: громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

В основі такого підходу – розвиток «soft skills» – «м’яких навичок» на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій – виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни. За даними досліджень, проведених в Гарвардському та Стенфордському університетах, тільки 15% кар’єрного успіху забезпечується рівнем професійних навичок. У той час як інші 85% – це так звані «м’які навички» (Soft Skills).

У ході робочої зустрічі вдалось досягти декількох цілей:

  1. Визначити особливості психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронату в умовах НУШ, та врахувати ці вимоги у процесі підготовки фахівців зі спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія».
  2. На основі об’єктивних висновків і пропозицій від роботодавців визначити основні підходи до формування «softskills» у майбутніх педагогів, психологів та соціальних працівників.

Партнерами заходу стали відділ освіти Уманської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради, відділ освіти Уманської райдержадміністрації, Центр вторинної правової допомоги, Військова частина, які виступають працедавцями.