Робоча зустріч гаранта спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи) ступеня вищої освіти «магістр» з викладачами

15 вересня 2020

У рамках забезпечення якості навчального процесу відповідно до вимог НАЗЯВО на факультеті соціальної та психологічної освіти було організовано робочу зустріч гаранта спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи) ступеня вищої освіти «магістр» з викладачами, які забезпечують викладання навчальних дисциплін вказаної освітньо-наукової програми.

Гарант спеціальності – д. пед. н., проф., проф. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Осадченко І. І., звернула увагу викладацько-професорського складу на нагальні завдання удосконалення змісту робочих навчальних програм дисциплін, що складають основу освітньо-наукової програми (ОНП) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, попри пройдену минулого року акредитацію.

Акцентовано на самоаналізі складників ОНП у відповідності до встановлених критеріїв. Визначено формат звортного зв’язку з викладацько-професорським складом та шляхи поліпшення якості як викладання навчальних дисциплін зазначеної ОНП, так і науково-педагогічної діяльності працівників. Так, найближчим часом заплановано проведення навчально-методичного семінару щодо застосування інноваційних форм та методів навчання у ЗВО педагогічного спрямування.


Фото новини: