Розвиток лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр університету – пріоритетний напрям діяльності Центру професійного розвитку УДПУ

31 жовтня 2017

Динамічні процеси, що відбуваються в Україні, визначили для сучасного адміністративно-управлінського персоналу університету нове завдання: неперервне підвищення кваліфікації завідувачів кафедр, здатних швидко реагувати на зміни у соціально-економічному середовищі, адаптувати свою професійну управлінську діяльність до нових умов, володіти незаперечними конкурентними перевагами. Другий рік поспіль вирішення цього стратегічного завдання для університету є пріоритетним у діяльності Центру професійного розвитку викладачів (директор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.). 

У рамках реалізації програми з розвитку лідерства та  управлінської компетентності завідувачів кафедр університету на 2017–2018 н.р. Центром професійного розвитку проведено науково-методичний семінар, під час якого з’ясовано низку актуальних питань, зокрема:

Новий  закон «Про освіту» (Доп.: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д.пед.н., професор Коберник О. М.);

Освітньо-нормативне забезпечення організації освітнього процесу (Доп.: д.пед.н., доцент Кірдан О. Л.).

Наступні засідання науково-методичного семінару будуть спрямовані на оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності професорсько-викладацького та адміністративно-управлінського складу університету.