Розпочали роботу курси підвищення кваліфікації в УДПУ імені Павла Тичини

2 квітня 2024

01 квітня 2024 року в Уманському державному університеті імені Павла Тичини розпочато роботу курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти з спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (180 год., 6 кредитів ЄКТС). Напрям: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача»; графік проведення курсів з «01» квітня 2024 р. до «30» квітня 2024 р.

Учасниками курсів є науково-педагогічні працівники з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Поліського національного університету, Рівненського фахового коледжу, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Буковинського державного медичного університету, Уманського національного університету садівництва.

Перед слухачами курсів виступили доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ісаченко В. П. та професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Гагарін М. І., які ознайомили слухачів курсів з програмою проходження курсів підвищення кваліфікації, тематикою випускних робіт слухачів курсів, вимогами до їх написання та ін.

До викладання на курсах підвищення кваліфікації залучені кращі науково-педагогічні працівники нашого університету. Бажаємо професорсько-викладацькому складу, слухачам курсів успішного підвищення кваліфікації, плідної співпраці та професійного зростання.