Розпочали роботу курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 Соціальна робота

4 березня 2020

На факультеті соціальної та психологічної освіти розпочали роботу курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 Соціальна робота.

Тема курсів підвищення кваліфікації «Соціальна робота в умовах інклюзивного середовища» (30 год.).

Соціальна робота в сфері інклюзивної освіти полягає в створенні тих умов освітнього процесу, за яких дитина з психофізичними порушеннями зможе отримувати базові знання, вміння та навички, навички соціальної взаємодії та зворотного зв’язку; буде отримувати психологічну, соціально-педагогічну, а за потреби і юридичну допомогу для забезпечення своїх потреб.

Програма курсів передбачає оволодіння соціальними педагогами та асистентами вчителів з інклюзивної освіти систематизованих наукових знань про сутність, основні завдання, та місце соціального працівника в інклюзивній освіті, його роль у створені сприятливого інклюзивного середовища.


Фото новини: