Соціальна акція «Вплив ЗМІ на нашу психіку»

22 березня 2017

Автор: Панасенко Світлана Олегівна – студентка ІІІ курсу 35 групи факультету соціальної та психологічної освіти, напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка.