Соціальна акція «Допоможемо суспільству разом»

24 березня 2017

Автор: Дацько Роман Юрійович – студент ІV курсу 410 групи факультету соціальної та психологічної освіти, напрям підготовки: 6.130102 Соціальна робота.