СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СЛУЖБАХ

17 травня 2018

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою соціального працівника в пенітенціарних службах.

Одним із напрямів підготовки фахівців соціальної сфери є оволодіння технологіями соціально-реабілітаційної роботи з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, або, які відбули покарання і повертаються з них. Особам, які повертаються з місць позбавлення волі, необхідно сприяти ресоціалізації та адаптації їх до сучасних умов життя, надавати необхідну допомогу у розв’язанні соціальних проблем (отримання житла, працевлаштування, лікування, навчання, поновлення втрачених соціальних зв’язків). Тому соціальний працівник ще в пенітенціарних службах має підбирати засоби соціальної реабілітації ув’язнених до яких відносяться: соціально-світоглядне виховання; продуктивна праця; загальноосвітнє та професійно-технічне навчання; моральне, правове, естетичне, фізичне та валеологічне виховання; гуманне соціальне середовище;  педагогічно доцільне дозвілля; гуманістична діяльність суспільно корисного спрямування; медичне, наркологічне, психіатричне обслуговування.

Соціальний працівник має добре володіти індивідуальними та груповими технологіями реабілітаційної роботи, вміти ефективно їх поєднувати та усвідомлювати, що при проведенні соціальної реабілітації важливо: уникати упередженого ставлення та стереотипних уявлень, розглядати особу в контексті всього життя, бути толерантним, утримуватися від критичних суджень, вірити у здатність людини до змін, бути реалістичним. Він має уміти підбирати індивідуальні та групові форми роботи.

Групову роботу соціальний працівник проводить у формі тренінгів: 1) просвітницького (або тематичного) тренінгу, мета якого сконцентрована на профілактиці соціальної дезадаптації та особистісних відхилень; 2) психологічного тренінгу (психотренінг), спрямованого на розвиток пізнавальної сфери та тренування пізнавальних процесів з використанням спеціальних вправ, направлених на розвиток мислення, уваги, уяви, пам’яті тощо; соціально-психологічного тренінгу (СПТ), який спрямований на психологічний вплив, активних та інтерактивних методів групової роботи.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

096-625-85-95 (Міщенко Марина Сергіївна)

097-135-98-11 (Підвальна Юлія Василівна)