СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК (головний спеціаліст Національної системи соціальних і психологічних служб)

18 червня 2018

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою соціального працівника в Національній системі соціальних і психологічних служб.

Основні функції НССПС: аналіз і прогнозування суспільних процесів на макро- і мікро-рівні, активний соціально-психологічний вплив, консультативно-методична, просвітницька, реабілітація, дорадча функція, профілактика небажаних соціальних процесів, тенденцій і явищ, психогігієна.

Головна мета НССПС – забезпечення необхідних соціально-психологічних умов підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя (від політики й управління державою до сімейних стосунків і міжособової взаємодії) і водночас – підтримка розвитку і захист психічного здоров’я особистості кожного громадянина.

Основні завдання НССПС:

  1. Забезпечення соціально-психологічного захисту і підтримки індивідуального розвитку громадян України з урахуванням їхніх здібностей, особливостей життя і праці; реабілітація потерпілих від техногенних, соціальних та природних катастроф.
  2. Надання допомоги органам місцевого і державного управління у розробці та реалізації соціальної політики на основі вивчення стану масової свідомості, прогнозування й активного впливу на соціально-психологічні процеси у суспільстві.
  3. Виконання консультативних, дорадчих та експертних функцій у сфері управління державою, в економіці, у галузях науки й культури, в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.
  4. Участь у розробці й практичному застосуванні нових технологій і методик навчання, виховання, розвитку і перевиховання дітей та молоді, впливу засобів масової комунікації на людей.
  5. Координація прикладних психологічних, соціологічних і педагогічних досліджень, що здійснюються представниками соціальних і психологічних служб, розробка і впровадження пріоритетних науково-методичних і практичних програм щодо роботи з молоддю, сімєю, в галузях політичної, юридичної, військової, педагогічної та медичної психології, соціальної роботи, соціальної педагогіки.
  6. Контроль за дотриманням професійної етики усіма представниками психологічних і соціальних служб.
  7. Участь у ліцензуванні навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців служб, і в атестації спеціалістів відповідно до державних і міжнародних стандартів.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

(Міщенко Марина Сергіївна) 096-625-85-95 

(Підвальна Юлія Василівна) 097-135-98-11