Соціальний працівник

767

ХТО ТАКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК?

Соціальна робота існувала в людському суспільстві як допомога і взаємодопомога споконвіку, спираючись на загальнолюдські духовні цінності.Соціальний працівник – це посередник між суспільством, соціальною групою, сім’єю та індивідом.

Соціальний працівник – це безперервна освіта і самоосвіта впродовж життя; це висока відповідальність перед суспільством за долю людей, які довірили Вам свої проблеми, які потребують Вашої допомоги.Соціальний працівник після закінчення факультету соціальної та психологічної освіти – це конкурентоспроможний фахівець, який має досвід академічної міжнародної мобільності, досвід у реалізації міжнародних наукових та соціальних проектів, має активну життєву позицію, що є запорукою працевлаштування.

323

job-1

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК?

Фахівець з соціальної роботи може:

 • допомогти людині, яка звернулася по допомогу, (клієнту) зрозуміти причини своїх проблем та знайти шляхи їх подолання; надати клієнту психологічну, юридичну та педагогічну консультацію,  допомогти у розвитку його позитивних властивостей;  представляти інтереси клієнта та захищати його права;
 • організовувати та координувати роботу фахівців різних професій, спрямовану на допомогу клієнту, керувати роботою колективу соціальних працівників;
 • проводити профорієнтацію, співбесіду та тестування при прийнятті на роботу;
 • розробляти і проводити соціологічні дослідження;
 • проводити роботу з профілактики негативних соціальних явищ, формування здорового способу життя, подолання згубних звичок та негативних особистісних рис;
 • розробляти програми діяльності соціальних служб та громадських організацій, спрямовані на подолання соціальних проблем (соціальні проекти),  забезпечувати їх фінансування та координувати їх реалізацію;
 • консультувати керівників органів державного та місцевого управління, політичних партій та громадських організацій, місцевих громад із питань соціальної політики;
 • проводити навчання, тренінги, ділові ігри для клієнтів та працівників своїх організацій;
 • займатися науковою роботою та викладати соціальну роботу у вищих навчальних закладах.

1384775795_1026843613

До числа якостей і умінь соціального працівника входять:

 • емпатійність;
 • психологічна компетентність;
 • делікатність і тактовність;
 • гуманність, милосердя;
 • організаторські та комунікаційні здібності;
 • висока духовна культура і моральність;
 • соціальний інтелект (вміння адекватно сприймати і аналізувати соціальні ситуації та інших людей);
 • вміння бути цікавим для оточуючих і неформальним в роботі з клієнтом;
 • спрямованість на інтереси, потреби і захист людської гідності клієнта;
 • прагнення до постійного підвищення професійних знань;
 • вміння дотримуватися конфіденційності службової інформації та особистих таємниць клієнта;
 • чесність і моральна чистота в професійних справах.