Станішевська Вікторія Іванівна

Боднар
ПІБ здобувача: Станішевська Вікторія Іванівна
Тема дисертаційного дослідження: «Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці»
Рік вступу: 2022 р.
ПІБ наукового керівника: кандидат психологічних наук, доцент Вахоцька Ірина Олександрівна

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації:

«Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці»

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

  • Арт-терапія: навчальний посібник / уклад.: В. І. Станішевська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 171 с.

Методичні рекомендації

  • Гриньова Н.В., Станішевська В.І. Арт-терапія: методичні рекомендації. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 36 с.

Статті:

  • Станішевська В. І Вплив екстремальних умов діяльності на психічну стійкість особистості. Вісник Національного університету Оборони України Серія психологія. Київ, 2022, Вип. №2-66(2022). С. 107-112
  • Станішевська В. І. Проблеми підлітків які перебувають в екстримальних умовах. Матеріали XLVI Міжнародноїнауково-практичної інтернет конференції Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: збірник наукових праць 30 квітня 2022 . Переяслав. С. 89-

Тези:

  • Станішевська В. І. Перша психологічна допомога дітям дошкільного віку. Психологічні ресурси особистості у кризових ситуаціях : матеріали п’ятих Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів», 22 квітня 2022 р. ред. кол. : Сафін О.Д. та ін. Умань. С.95-97
  • Станішевська В. І. Діхтяренко А. А. Формування еко свідомості у дошкільників. : збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Відп. ред. Т.Д. Перепелюк. Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2022. С. 50-5

Стажування за останні 5 років

  • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Файндрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід»02. – 20.03.2022 . Польща – Україна. Сертифікат SZFL-001880
  • Участь у курсі підвищення кваліфікації «Психологічне забезпечення якості освіти», ДЗВО «Університет менеджменту освіти, на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», за очно-дистанційною формою навчання. 11.04 – 11.11.2022р., 180 год./ 6 кр. Свідоцтво № СП 35830447/2627-22

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

  • Член громадської спілки «Національна психологічна асоціація»
  • Член Громадської організації «Української асоціації сімейних психологів»